Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Bel-Confect een bewuste keuze om op een doortastende wijze economische, sociale en milieu-gerelateerde streefdoelen te integreren in de strategie van onze onderneming. Deze integratie steunt op een evenwicht tussen drie pijlers: People, Planet en Profit.

Download ons social report

People

Gedreven en geïnspireerde mensen vormen de motor van onze activiteiten en zijn onze garantie op een hoogstaande kwaliteit. Onze teamleden krijgen dan ook alle ruimte om hun talenten in hun vakgebied te ontplooien.

Naleving van de arbeidsomstandigheden en mensenrechten in de buitenlandse confectieateliers is voor Bel-Confect een absolute voorwaarde. Daarom onderschrijven wij de gedragscode van Fair Wear Foundation. Wij zetten ons actief én planmatig in om de arbeidsomstandigheden te controleren en, waar nodig, duurzaam te verbeteren. Een proces dat begeleid en bewaakt wordt door Fair Wear Foundation.

Bel-Confect sluit zich ook aan bij Fairtrade@Work, een initiatief van Max Havelaar om fairtrade producten in toenemende mate ingang te laten vinden op de werkplek.

Planet

Het is duidelijk dat de wereldwijde energieproblemen, de afvalproblematiek en de impact van grond- en hulpstoffen een onomkeerbaar effect hebben op ons milieu. Onze bedrijfsactiviteiten worden milieubewust en met respect voor de natuur gevoerd. Leveranciers die onze ecologische voetafdruk helpen verkleinen, krijgen onze voorkeur.

Borging en certificering (REACH, Ökotex, STeP,…) spelen hierbij een essentiële rol. Daarnaast heeft Bel-Confect samen met de firma Vanheede het Revitex® concept uitgewerkt om de kleding aan het einde van haar levenscyclus op te halen en te recycleren tot pellets. Deze worden gebruikt als niet-fossiele brandstof in de betonindustrie. Ook het residu wordt verwerkt in beton.

Profit

Dit is noodzakelijk om de continuïteit van onze onderneming te verzekeren. Het laat ons toe verder te investeren in de groei van onze onderneming en het welzijn van onze medewerkers.

Download hier ons duurzaamheidsverslag volgens ISO 26000 en de GRI richtlijn (Global Reporting Initiative)

Fair Wear Foundation

Bel-confect is lid van Fair Wear Foundation (FWF), een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.

Al meer dan 10 jaar investeert FWF in het ontwikkelen van effectieve oplossingen voor de problemen waarmee arbeiders in de kledingindustrie te maken krijgen. FWF telt meer dan 90 leden in 7 Europese landen, samen goed voor zo'n 120 kledingmerken. Deze worden verkocht in 20.000 kledingwinkels in meer dan 80 landen over de hele wereld. FWF is actief in 15 producerende landen in Azië, Europa en Afrika.

De vier pijlers van Fair Wear Foundation zijn:

  • erop toezien dat zijn leden in hun volledige supply chain de mensenrechten respecteren,
  • nauwkeurig toezicht op de werkomstandigheden in de kledingindustrie,
  • een 'helpdesk' voorzien voor de klachten van werknemers in 15 landen
  • de samenwerking tussen bedrijven, merken en belanghebbenden verzekeren

Bedrijven die van de FWF lid worden, gaan ermee akkoord de arbeidsnormen te respecteren die in de gedragscode vernoemd worden. Bovendien accepteren zij de controle van de FWF op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.

Meer informatie is te vinden op www.fairwear.org